גודל אמיתי של AirPods

{as_size} / {as_monitor} להטביע iframe
תמונה בגודל אמיתית של  AirPods .