גודל אמיתי של Fitbit flex

{as_size} / {as_monitor} להטביע iframe
תמונה בגודל אמיתית של  Fitbit flex .