גודל אמיתי של iPad Smart Keyboard

{as_size} / {as_monitor} להטביע iframe
תמונה בגודל אמיתית של  iPad Smart Keyboard .