בדוק גודל ממשי

להראות לך את התמונה בגודל האמיתית.

תווית: סוֹלְלָה | כל הפריטים

N Battery

עזיבה

AAA Battery

עזיבה

AA Battery

עזיבה

C Battery

עזיבה

D Battery

עזיבה