בדוק גודל ממשי

להראות לך את התמונה בגודל האמיתית.

Huawei Mate X (phone mode)

עזיבה

Huawei Mate X (tablet mode)

עזיבה

Samsung Galaxy Fold (phone mode)

עזיבה

Samsung Galaxy Fold (tablet mode)

עזיבה