בדוק גודל ממשי

להראות לך את התמונה בגודל האמיתית.

4x4 עֵץ

עזיבה

2x6 עֵץ

עזיבה

2x8 עֵץ

עזיבה

2x4 עֵץ

עזיבה

2x2 עֵץ

עזיבה