בדוק גודל ממשי

להראות לך את התמונה בגודל האמיתית.

תווית: עיתון | כל הפריטים

Statement Paper

עזיבה

Executive Paper

עזיבה

Folio Paper

עזיבה

Tabloid Paper

עזיבה

B(Ledger) Paper

עזיבה

Legal Paper

עזיבה

A(Letter) Paper

עזיבה

Super B / Super A3 Paper

עזיבה

B4 Paper

עזיבה

B5 Paper

עזיבה

A5 Paper

עזיבה

A4 Paper

עזיבה

A3 Paper

עזיבה