בדוק גודל ממשי

להראות לך את התמונה בגודל האמיתית.

תווית: כרטיס זיכרון | כל הפריטים

SD Card Micro

עזיבה

SD Card Mini

עזיבה

SD Card

עזיבה