בדוק גודל ממשי

להראות לך את התמונה בגודל האמיתית.

Nano SIM (4FF)

עזיבה

Micro SIM (3FF)

עזיבה