בדוק גודל ממשי

להראות לך את התמונה בגודל האמיתית.

תווית: sim-card | כל הפריטים

Nano SIM (4FF)

עזיבה

Micro SIM (3FF)

עזיבה