גודל טבעת

טבלת המידות חלה על ארה"ב ואירופה.

{as_size} / {as_monitor} להטביע iframe
תמונה בגודל אמיתית של  גודל טבעת .