גודל אמיתי של United States Dollar (USD)

  • גובה:66.3mm (2.61אינץ)
  • רוחב:156.0mm (6.14אינץ)
{as_size} / {as_monitor} להטביע iframe
תמונה בגודל אמיתית של  United States Dollar (USD) .