מהו גודל המסך שלי?

יש להוציא את הפריטים הבאים כדי להשוות ולהתאים את הכפתור הכחול מתחת. כאשר הסחורה תוך ציות מלא עם הדפוס על המסך, אנחנו יכולים לחשב את הגודל של המסך שלך. השירות המקוון מספק גם גרסה ניידת.

תמונה בגודל אמיתית של  iPhone 5 .