⇩ ⇩ ⇩
#
אותיות קללות הגופן הסקרני נראה כמו כתב יד קלסי. זה יכול גם למשוך את משקפי העיניים של המשתמשים. הטקסט הסקרני כולל שני סגנונות, כולל טקסט מודגש וטקסט לא מודגש.