⇩ ⇩ ⇩
#
אותיות קטנות נקרא גם small capitals או petite caps . באופן כללי, אותיות גדולות הן גדולות, ואותיות קטנות קטנות.עם זאת, מכתב זה נראה באותיות רישיות, אך גודל הטקסט זהה לאותיות קטנות. Microsoft Word , Apple Pages ו- Libre Office כולם כוללים תכונה זו מובנית.