⇩ ⇩ ⇩
טקסט הפוך אנו מציעים גם את האפשרות להעיף אופקית.