מונה אצבע

0000 0
  • ניתן להשתמש בהם לספירת אנשים, ציון או ספירת לחיצות עכבר.
  • הוא מציג 4 ספרות בתחילת הדרך. כאשר המספרים של הדלפק עולים על 9999, הוא הופך ל -5 ספרות. המספר יכול להיות בין -99999 ל- 999999.
  • פשוט לחץ כדי לספור. לחץ על כפתור כדי להוסיף כפתור ולחץ על כפתור למינוס אחד. כפתורי מקלדת זמינים גם הם. לחץ על מקש / space כדי להוסיף מקש, למפתח מינוס אחד.
  • הכותרת והמספר ניתנים לעריכה.
  • ברגע שתלחץ על הכפתורים, המסך ימשיך להידלק.
  • המספר נשמר בדפדפן שלך. אתה יכול לרענן את הדף בכל עת.
  • זו אפליקציית אינטרנט מקוונת. אין צורך בהתקנה.
  • אין אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת. אנא עקוב אחר החוקים המקומיים והמשתמש אחראי לכל הפרה.