☎️ טלפון רגיל

העתק / הדבק

לחץ על הסמל כדי להעתיק ללוח ▼

מַשְׁמָעוּת

Appleטלפון
Googleטלפון שחור
Twitterטלפון
Unicodeטלפון רגיל
מילים נרדפותטלפון
קטגוריהחפצים | מכשיר טלפון
תגיתאימוג'י טלפון | אימוג'י אדום

תמונות

טלפון רגיל אמוג׳י
emoji unicode מַשְׁמָעוּת
☎️ 260E FE0F טלפון רגיל
260E (*)
* אמוג'י לא סטנדרטי