לחץ על הסמל כדי להעתיק ללוח ▼
𓀞𓀟𓀠𓀡𓀢𓀣𓀤𓀥𓀦𓀧𓀨𓀩𓀪𓀫𓀬𓀀𓀁𓀂𓀃𓀄𓀅𓀆𓀇𓀈𓀉𓀊𓀋𓀌𓀍𓀎𓀏𓀑𓀒𓀓𓀔𓀕𓀖𓀗𓀘𓀙𓀚𓀛𓀜𓀝𓁁𓁂𓁃𓁄𓁅𓁆𓁇𓁈𓁉𓁊𓁋𓁌𓁍𓁎𓁏𓁐𓁑𓁒𓁓𓁔𓁕𓁖𓁗𓁘𓁙𓀭𓀮𓀯𓀰𓀱𓀲𓀳𓀴𓀵𓀶𓀷𓀸𓀹𓀺𓀻𓀼𓀽𓀾𓀿𓁀𓁲𓁚𓁛𓁜𓁝𓁞𓁟𓁠𓁡𓁢𓁣𓁤𓁥𓁦𓁧𓁨𓁩𓁪𓁫𓁬𓁭𓁮𓁯𓁰𓁱𓁳𓁴𓁵
※ כל הסמלים הם תו unicode, לא תמונה ולא תווים משולבים. אבל אתה יכול גם לשלב אותם בעצמך. ※
סמל טקסט משמעות העתק / הדבק
𓀞 איש עם יד אחת מכוון קדימה
𓀟 ממהר את האדם
𓀠 איש עם ידיים מורמות משני הצדדים
𓀡 גבר הפוך
𓀢 איש עם ידיים מורמות מקדימה
𓀣 אדם עם ידיים מורמות מאחוריו
𓀤 אדם רוקד עם זרועות לגב
𓀥 איש רוקד בזרועות קדמיות
𓀦 גבר עם מקל וצרור על הכתף
𓀧 אדם הולם בטיט
𓀨 איש בונה קיר
𓀩 אדם לוש בכלי
𓀪 אדם בכלי
𓀫 איש אוחז בצוואר של שני בעלי חיים סמליים עם ראשי פנתר
𓀬 גבר על שתי ג'ירפות
𓀀 איש יושב
𓀁 גבר עם יד לפה
𓀂 גבר יושב על עקב
𓀃 גבר יושב עם ידיים מורמות
𓀄 גבר משתופף שמתחבא מאחורי הקיר
𓀅 גבר יושב מסתתר מאחורי הקיר
𓀆 אדם יושב מתחת לאגרטל שממנו זורמים מים
𓀇 אדם יושב מושיט יד אל אבן ליבציה, מתחת לאגרטל שממנו זורמים מים
𓀈 אדם יושב מושיט את ידו, מתחת לאגרטל שממנו זורמים מים
𓀉 איש עייף
𓀊 איש מבצע טקס hnw
𓀋 איש מייצב סל על הראש
𓀌 גבר יושב אוחז במוט
𓀍 איש יושב, אוחז שרביט סמכות ונוכל הרועים
𓀎 חייל עם קשת ורוטט
𓀏 גבר עם זרועות קשורות מאחורי גבו
𓀑 אדם שראשו נפגע בגרזן
𓀒 אדם נופל
𓀓 אדם מתכופף
𓀔 ילד יושב עם יד לפה
𓀕 ילד יושב עם זרועות תלויות
𓀖 ילד עונד כתר אדום
𓀗 גבר כפוף נשען על הצוות
𓀘 גבר נשען על צוות המזלג
𓀙 איש מחזיק צוות עם מטפחת
𓀚 פסל אדם עם מטה שרביט הסמכות
𓀛 מלך עם מטה ומייס עם ראש עגול
𓀜 גבר מכה בשתי ידיים
𓀝 גבר מכה, זרוע שמאל תלויה מאחורי הגב
𓁁 איש יושב אוחז במקל
𓁂 איש מחזיק כיכר במחצלת
𓁃 איש מורח מעדר לקרקע
𓁄 אדם מאיים במקל
𓁅 אדם זורע זרעים
𓁆 איש מסתכל מעבר לכתפו
𓁇 אסיאתית
𓁈 מלך כס המלכות
𓁉 איש יושב על עקבים ומחזיק כוס קדימה
𓁊 גבר לובש טוניקה בשוליים ומחזיק שרוך
𓁋 איש אוחז בסיסטרום
𓁌 ננס
𓁍 איש מחזיק סכין
𓁎 גבר יושב עם זרוע ימין מורמת וזרוע שמאל תלויה למטה
𓁏 גבר יושב עם זרועות מורמות
𓁐 אישה יושבת
𓁑 אישה הרה
𓁒 יולדת
𓁓 שילוב של יולדת ושלושה עורות קשורים זה לזה
𓁔 אישה וילד
𓁕 אישה וילד (מפושט)
𓁖 אישה בכיסא עם ילד בחיק
𓁗 מלכה עונדת אקדם ואוחזת בפרח
𓁘 אישה מחזיקה פרח לוטוס
𓁙 אישה החזיקה בסיסטרום
𓀭 יושב אלוהים
𓀮 יושב אלוהים עם שרביט
𓀯 מלך עם אוריאוס
𓀰 מלך עם אוראוס ודגל
𓀱 מלך עם אוראוס ודגל
𓀲 מלך לבוש כתר לבן
𓀳 מלך לבוש כתר לבן עם שרביט
𓀴 מלך עונד כתר אדום עם דגלון
𓀵 מלך עונד כתר אדום
𓀶 מלך עונד כתר אדום עם שרביט
𓀷 מלך עונד כתר אדום עם דגלון
𓀸 רועה יושב ועטוף במעטפת, אוחז במקל
𓀹 גבר חסר זקן יושב ומחזיק סכין
𓀺 יושב מקל אחיזה סורי
𓀻 אצילי על הכיסא
𓀼 אצילי על כסא עם דגלון
𓀽 אצילי כורע עם דגלון
𓀾 אמא עומדת
𓀿 אמא שוכבת
𓁀 אמא על המיטה
𓁲 bes
𓁚 אלוהים עם דיסק שמש ואוראוס
𓁛 אלוהים עם ראש בז ובדיסק שמש אוחז באנק
𓁜 אלוהים עם ראש בז וכונן שמש
𓁟 אלוהים עם ראש ibis
𓁠 אלוהים עם ראש איל
𓁡 אלוהים עם ראש איל אוחז אנך
𓁢 אלוהים עם ראש תן
𓁣 אלוהים עם ראש סת-חיה
𓁤 אל יתלי עם שני פלומות, זרוע מורמת וגלגל
𓁥 אלת עם דיסק שמש קרני
𓁦 אלת עם נוצה
𓁧 אלת עם נוצה אוחזת אנך
𓁨 אלוהים עם זרועות תומכות בשמיים וענף כף היד בראש
𓁩 אלוהים עם שני שרביטים ושרביט
𓁫 אלוהים עם שני שזיפים וספימיטר
𓁭 אלוהים לובש כתר אדום עם אנק
𓁮 אלוהים עם ראש בז ושני פלומות
𓁯 כפוף אלוהים
𓁰 אלוהים בצורת אמא
𓁱 אלוהים בצורת מומיה במקדש
𓁳 אלוהים עם ראש ובז
𓁴 אלת עם ראש חתול ושמש עם אוראוס
𓁵 אלוהים לובש כתר אדום עם שרביט