emoji | סמל טקסט
לחץ על הסמל כדי להעתיק ללוח ▼
𖠊𖢥𖠌𖠍𖠐𖠅𖠽𖡉𖢘𖠑𖠒𖡒𖢂𖤖𖠓𓃥𓃠𓃰𓃱𓃯𓃭𓃸𓃵𓃗𓃘𓃙𓃟𓄀𓄁𓄂𓄃𓃚𓃛𓃜𓃝𓃞𓃒𓃓𓃔𓃕𓃖𓃡𓃢𓃦𓃩𓃫𓃬𓃮𓃲𓃴𓃶𓃷𓃹𓃻𓃽𓃾𓃿𓄄𓄅𓄆𓄇𓆇𓆈𓆉𓆌𓆏𓆗𓆘𓆙𓆚𓆐𓆑𓆒𓆓𓆔𓆕𓆖𓆊𓆍𓆣𓆤𓆥𓆦𓆧𓆨𓆛𓆜𓆝𓆞𓆟𓆠𓆡𓆢𓄿𓅀𓅁𓅂𓅃𓅄𓅅𓅆𓅇𓅈𓅉𓅊𓅋𓅌𓅍𓅎𓅏𓅐𓅑𓅒𓅓𓅔𓅕𓅖𓅗𓅘𓅙𓅚𓅛𓅜𓅝𓅞𓅟𓅠𓅡𓅢𓅣𓅤𓅥𓅦𓅧𓅨𓅩𓅪𓅫𓅬𓅭𓅮𓅯𓅰𓅱𓅲𓅳𓅴𓅵𓅶𓅷𓅸𓅹𓅺𓅻𓅼𓅽𓅾𓅿𓆀𓆁𓆂𓆃𓆆🦓🦬🦣🦒🦦🦥🦘🦌🐢🦝🦭🦫🐆🐅🦎🐍🐘🦙🐫🐪🐏🐐🦛🦏🐂🐃🐎🐑🐒🦇🐖🐄🐛🐝🦧🦍🐜🐞🐌🦋🪳🪲🪱🪰🦟🦂🕷️🦗🐨🐯🦁🐮🐰🐻🐻‍❄️🐼🐶🐱🐭🐹🐗🐴🐽🐷🐣🐥🐺🦊🐔🐧🐦🐤🐋🐊🐸🐵🐡🐬🦈🐳🦐🦪🐠🐟🐙🦑🦞🦀🦅🕊️🦃🐓🦉🦤🦢🦆🪶🦜🦚🦩🐩🐕‍🦺🦮🐕🐁🐀🐇🐈🦔🦡🦨🐿️
※ כל הסמלים הם תו unicode, לא תמונה ולא תווים משולבים. אבל אתה יכול גם לשלב אותם בעצמך. ※
סמל טקסט משמעות העתק / הדבק
𓃥 תַן
𓃠 חתול
𓃰 פיל
𓃱 ג'ִירָפָה
𓃯 סוּס הַיְאוֹר
𓃭 אריה שוכב
𓃸 קוֹף
𓃵 יָעֵל
𓃗 סוּס
𓃘 חמור
𓃙 יֶלֶד
𓃟 חֲזִיר
𓄀 מטען ראש שור
𓄁 ראש ההיפופוטם
𓄂 קדמת אריה
𓄃 ראש hartebeest
𓃚 קופץ ילד
𓃛 דבורה של הרך הנולד
𓃜 שור בוגר בשכיבה
𓃝 RAM
𓃞 RAM
𓃒 שׁוֹר
𓃓 טעינת שור
𓃔 עגל
𓃕 פרה מפוחדת
𓃖 עגל יונק פרה
𓃡 כֶּלֶב
𓃢 כלב שוכב
𓃦 תן במבט לאחור
𓃩 בעלי חיים
𓃫 שוכב סט-חיה
𓃬 אַריֵה
𓃮 פַּנתֵר
𓃲 רְאֵם
𓃴 צְבִי
𓃶 עז עם צווארון
𓃷 בַּבּוּן
𓃹 אַרנֶבֶת
𓃻 בַּבּוּן
𓃽 שור ארוך קרניים
𓃾 ראש שור
𓃿 ראש שור
𓄄 הקדמה של hartebeest
𓄅 ראש איל
𓄆 הקדמה של איל
𓄇 ראש נמר
𓆇 ביצה
𓆈 שְׂמָמִית
𓆉 צָב
𓆌 תנין עם זנב מעוקל
𓆏 צְפַרְדֵעַ
𓆗 קוברה זקופה
𓆘 קוברה זקופה על סל
𓆙 נָחָשׁ
𓆚 נָחָשׁ
𓆐 רֹאשָׁן
𓆑 צפע קרניים
𓆒 צפע קרניים זוחל מחוץ למתחם
𓆓 קוֹבּרָה
𓆔 קוברה עם נוצה
𓆕 שני קוברות
𓆖 שילוב של קוברה, כיכר שטוחה ודרכי חול
𓆊 תַנִין
𓆍 תמונה של תנין
𓆣 חיפושית זבל
𓆤 דבורה
𓆥 שילוב של דבורה, משחה ושני כיכרות שטוחות
𓆦 לטוס, זבוב
𓆧 אַרְבֶּה
𓆨 נָדָל
𓆛 אַמְנוּן
𓆜 ברבל
𓆝 מוּלִית
𓆞 דג חוטם פיל
𓆟 פטרוספלוס
𓆠 קשקשי דגים
𓆡 נשיפה
𓆢 שפמנון
𓄿 נשר מצרי
𓅀 שני נשרים מצריים
𓅁 שילוב של נשר ומגל מצרי
𓅂 זמזם
𓅃 בַּז
𓅄 שילוב של בז וגלגל
𓅅 בז על סל
𓅆 בז על תקן
𓅇 בז בסירה
𓅈 בז בסירה
𓅉 בז על צווארון חרוזים
𓅊 בז עם שמש בראש
𓅋 בז בבאר סוקאר
𓅌 תמונה של בז
𓅍 תמונה של בז בזק
𓅎 שילוב של דימוי של בז ומלקות
𓅏 תמונה של בז עם שני פלומות
𓅐 עיט
𓅑 שילוב של נשר וסמל
𓅒 נשר וקוברה כל אחד על סל
𓅓 יַנשׁוּף
𓅔 שתי ינשופים
𓅕 שילוב של ינשוף וזרוע עם כיכר חרוטית
𓅖 שילוב של ינשוף וזרוע
𓅗 שילוב של ינשוף ופה
𓅘 עוף גינאה
𓅙 דוּכִיפַת
𓅚 שקע
𓅛 מגנענע עם כנפיים מפותלות
𓅜 איביס צפון קירח
𓅝 איביס הקדוש בסטנדרט
𓅞 איביס הקדוש
𓅟 פלָמִינגוֹ
𓅠 איביס מבריק
𓅡 חסידה עם אוכף
𓅢 שלוש חסידות עם אוכף
𓅣 אֲנָפָה
𓅤 אנפה על המוט
𓅥 נחת בקר
𓅦 יען
𓅧 קורמורן
𓅨 לִבלוֹעַ
𓅩 לבלוע (נמוך)
𓅪 דְרוֹר
𓅫 דרור (נמוך)
𓅬 אווז לבן קדמי
𓅭 צמצם
𓅮 עף זנב
𓅯 זנב אור
𓅰 ווידאון
𓅱 אפרוח שליו
𓅲 שילוב של אפרוח שליו לבין כיכר שטוחה
𓅳 שני אפרוחים שליו
𓅴 שילוב של אפרוח שליו וזרוע
𓅵 שילוב של אפרוח שליו וזרוע עם כיכר חרוטית
𓅶 שילוב של אפרוח שליו ומגל
𓅷 בַּרוָזוֹן
𓅸 שלושה ברווזונים בקן
𓅹 שלושה ברווזונים בבריכה
𓅺 שני שוטים
𓅻 מנקר ציפור על דגים
𓅼 אווז קולט תבואה
𓅽 ציפור בעלת ראש אנושי עם קערה עם עשן
𓅾 ציפור מרוטה
𓅿 ראש הצורך
𓆀 ראש ציפור קרושה
𓆁 ראש כפית
𓆂 ראש העיט
𓆃 אֲגַף
𓆆 טוֹפֶר