emoji | סמל טקסט
לחץ על הסמל כדי להעתיק ללוח ▼
🂠🂡🂢🂣🂤🂥🂦🂧🂨🂩🂪🂫🂬🂭🂮🂱🂲🂳🂴🂵🂶🂷🂸🂹🂺🂻🂼🂽🂾🃁🃂🃃🃄🃅🃆🃇🃈🃉🃊🃋🃌🃍🃎🃑🃒🃓🃔🃕🃖🃗🃘🃙🃚🃛🃜🃝🃞🃟♦️♥️♠️♣️🃏
אוסף זה מציע מגוון מקיף של סמלים עבור חליפות הקלפים הקלאסיות: לבבות, יהלומים, אלות וספידים. הוא כולל גם את סמלי החליפות המסורתיות וגם חפיסה שלמה של קלפי משחק המיוצגים על ידי סמלים ייחודיים לכל קלף, מהאס ועד המלך. בנוסף, הוא כולל וריאציות מודרניות של סמלי החליפה עם עיצובים מלאים, מה שמבטיח למשתמשים מגוון רחב של אפשרויות לייצוג גרפי בהקשרים שונים. מבחר זה מושלם לשימוש בתוכן דיגיטלי, משחקים או כל יישום שבו סמלי חליפת קלפים עשויים לשפר את חווית המשתמש או המשיכה החזותית.
סמל טקסט משמעות העתק / הדבק
סמל לב לבן. סמל על קלפי משחק ללבבות. החלפה סגנונית למילה "אהבה".
חליפת יהלום לבנה
ספדה לבנה
חליפת מועדון לבנה
חליפת מועדון שחורה
חליפת יהלום שחורה
סמל לב שחור. במשחקי וידאו זה אומר חיים, נקודות מכה או ריפוי. זה גם מרמז על אושר, או אהבה, או תאווה. החלפה סגנונית למילה "אהבה".
ספייד שחור
🂠 משחק כרטיס חזרה
🂡 קלפי משחק אס ספידים
🂢 משחק קלף שני של ספידים
🂣 משחק קלף שלוש של ספידים
🂤 משחק קלף ארבע של ספידים
🂥 משחק קלף חמש של ספידים
🂦 משחק קלף שישה ספידים
🂧 משחק קלף שבע של ספידים
🂨 משחק קלף שמונה ספידים
🂩 משחק קלף תשע של ספידים
🂪 משחק קלף עשר ספידים
🂫 משחק קלפי ג'ק אוף ספדס
🂬 אביר קלפי משחק
🂭 קלפי משחק מלכת ספידים
🂮 משחק קלפים מלך ספידים
🂱 קלפי משחק אס הלבבות
🂲 משחק קלף שני של לבבות
🂳 משחק קלף שלוש של לבבות
🂴 משחק קלף ארבע של לבבות
🂵 משחק קלף חמש של לבבות
🂶 משחק קלף שש לבבות
🂷 משחק קלף שבע של לבבות
🂸 משחק קלף שמונה לבבות
🂹 משחק קלף תשע לבבות
🂺 משחק קלף עשרת הלבבות
🂻 משחק קלפי Jack of Hearts
🂼 משחק קלפים אביר הלבבות
🂽 קלפי משחק מלכת הלבבות
🂾 קלפי משחק מלך הלבבות
🃁 קלפי משחק אס היהלומים
🃂 משחק קלף שני של יהלומים
🃃 משחק קלף שלוש של יהלומים
🃄 משחק קלף ארבע של יהלומים
🃅 משחק קלף חמש של יהלומים
🃆 משחק קלף שש של יהלומים
🃇 משחק קלף שבע של יהלומים
🃈 משחק קלף שמונה של יהלומים
🃉 משחק קלף תשע של יהלומים
🃊 משחק קלף עשר של יהלומים
🃋 משחק קלפי Jack of Diamonds
🃌 קלפי משחק אביר היהלומים
🃍 קלפי משחק מלכת יהלומים
🃎 קלפי משחק מלך היהלומים
🃑 קלפי משחק אס המועדונים
🃒 משחק קלף שני של מועדונים
🃓 משחק קלף שלוש של מועדונים
🃔 משחק קלף ארבע של מועדונים
🃕 משחק קלף חמש של מועדונים
🃖 משחק קלף שש של מועדונים
🃗 משחק קלף שבע של מועדונים
🃘 שמונה קלפים של מועדונים
🃙 משחק קלף תשע של מועדונים
🃚 משחק קלף עשר של מועדונים
🃛 משחק קלפים ג'ק של מועדונים
🃜 משחק קלפים אביר המועדונים
🃝 קלפי משחק מלכת המועדונים
🃞 קלפי משחק מלך המועדונים
🃟 משחק קלף ג'וקר לבן