emoji | סמל טקסט
לחץ על הסמל כדי להעתיק ללוח ▼
𝄞𝄡𝄢𝄪𝄫🎵🎶🎼𓏢📻🎶🎵🎷🎧🎤🎙🎺🥁🎹🎸👩‍🎤🪕🎻📯🕺💃👨‍🎤🧑‍🎤🔈👯‍♂️👯👯‍♀️🔊🔉
סמלי מוסיקה
※ כל הסמלים הם תו unicode, לא תמונה ולא תווים משולבים. אבל אתה יכול גם לשלב אותם בעצמך. ※
סמל טקסט משמעות העתק / הדבק
שטר רבע
סמל התו השמיני
(מוסיקה) שני תווים שמיניים המחוברים לקורה.
(מוסיקה) שני תווים שש-עשרה המחוברים לקורה.
מוסיקה שלט שטוח
מוסיקה סימן טבעי
מוסיקה שלט חד
𝄞 סמל מוסיקלי גרגר
𝄡 מפתח סמל מוסיקלי
𝄢 סמל מוזיקלי f clef
𝄪 סמל מוזיקלי כפול חד
𝄫 סמל מוזיקלי כפול שטוח
🎵 תו מוזיקלי, או שני תווים מוסיקליים קרניים.
🎶 תווים מוסיקליים מרובים
🎼 תווים
𓏢 נֶבֶל