לחץ על הסמל כדי להעתיק ללוח ▼

※ כל הסמלים הם תו unicode, לא תמונה ולא תווים משולבים. אבל אתה יכול גם לשלב אותם בעצמך. ※