emoji | סמל טקסט
לחץ על הסמל כדי להעתיק ללוח ▼
🆅🆇🅥🅧🔘☑️✔️🙆‍♂️🙅‍♀️🙆‍♀️🙅‍♂️
סמלי סימון ותיבות סימון
※ כל הסמלים הם תו unicode, לא תמונה ולא תווים משולבים. אבל אתה יכול גם לשלב אותם בעצמך. ※
סמל טקסט משמעות העתק / הדבק
סימן ביקורת
סימן ביקורת כבד
כפל כבד x
פתק x (צלב)
פתק הצבעה כבד x (צלב מודגש)
סמל שורש קובי
סמל שורש רביעי
לא סימן ביקורת
קלפי (תיבת סימון)
קלפי עם המחאה
קלפי עם x (ריבוע עם צלב)
ריבוע לבן
ריבוע שחור
עיגול לבן
עיגול שחור
הקיפו פעמים