emoji | סמל טקסט
לחץ על הסמל כדי להעתיק ללוח ▼
ϟ⛈︎𐓷𐓏𖤓𖣔🌦️🌥️🌤️🌩️⛈️🌧️☁️❄️🌞☀️🌬️☃️🌨️🌈🌫️🌪️💨🌊💦💧☂️🌂🧤🧣🥶🥵🔆🔅🧊
※ כל הסמלים הם תו unicode, לא תמונה ולא תווים משולבים. אבל אתה יכול גם לשלב אותם בעצמך. ※
סמל טקסט משמעות העתק / הדבק
ϟ מכתב יווני. זה נראה כמו הבזק רעמים.
שמש שחורה עם קרניים
ענן
מטריה
איש שלג
גשם
איש שלג שחור
כוכב שביט
שמש
שמש לבנה עם קרניים
ירח גדל, לעיתים קרובות משויך לדתות פגאניות שונות
ירח נסוג, גם משויך לדתות פגאניות שונות
כדור הארץ
מעיינות חמים
פתית שלג
פתית שלג הדוקה
פתית שלג כבדה של שברון
סימן טיבטי ראשוני yig mgo mdun ma
סימן טיבטי ראשוני brda rnying yig mgo mdun ma