סימן אחוזים לעשר אלפים (בייסיס פוינט)

העתק / הדבק

לחץ כדי להעתיק ▼
%
HTML משמעות
‱
U+2031
סימן ברית לעשר אלפים (בייסיס פוינט)
זהו הסימן התקני המשמש לייצוג אחוזים לעשר אלפים (1/10000) או בייסיס פוינטים בהקשרים שונים, כגון כלכלה, סטטיסטיקה ומתמטיקה.

מהו סימן אחוזים לעשר אלפים (בייסיס פוינט)?

סימן אחוזים לעשר אלפים, המיוצג כ ‱, משמש לציון חלקים לעשר אלפים, או 1/10000. בתחום הכלכלה, הסימן נקרא בדרך כלל בייסיס פוינט. לדוגמה, שינוי בשיעור הריבית יכול להיות 50‱, המתואר 50 חלקים לעשר אלפים, או 50 מתוך 10000.

כדי להבין את הסימן הזה בצורה טובה יותר, יש לדעת איך להמיר את הערכים הללו לערכים עשרוניים או לאחוזים. ניתן להשתמש בנוסחאות הבאות:

צורה עשרונית = (ערך בייסיס פוינט) / 10000

צורה אחוזית = (ערך בייסיס פוינט) / 100

טבלת המרה עבור בייסיס פוינטים נפוצים

בייסיס פוינטים (‱) צורה עשרונית צורה אחוזית (%)
25‱ 0.0025 0.25%
50‱ 0.005 0.5%
100‱ 0.01 1%

שימוש והבנת סימן אחוזים לעשר אלפים (בייסיס פוינט) בהקשרים שונים

הסימן הזה משמש בדרך ישרה, ומופיע מיד אחרי המספר שהוא משנה. כמה שימושים נפוצים כוללים שינוי של 25‱ בשיעורי ריבית בתחום הכלכלה (שקול ל-0.25%) או ירידה של 10‱ בשיעורי אבטלה בסטטיסטיקה (שקול ל-0.1%).

בתחום הכלכלי, סימן האחוזים לעשר אלפים משמש לתיאור שינויים קטנים בשיעורי ריבית, שערי חליפין ופגמים כלכליים נגזרים. הם נקראים בדרך כלל בייסיס פוינטים. לדוגמה, נניח שמדובר במצב היפותטי שבו המחלקה הפדרלית מחליטה לשנות את שעור הריבית. אם ההודעה מציינת על עלייה של 25‱ (בייסיס פוינט) זאת אומרת שהשיעור יגדל ב-0.25%. למשל, אם השעור הנוכחי הוא 1%, הוא ייתקע ל-1.25%.

איך להקליד את סימן אחוזים לעשר אלפים (בייסיס פוינט) באמצעות קיצורי מקלדת וקודים חלופיים

  • במערכת Windows: לחצו על מקש Alt והקישו 8241 במקלדת המספרים, ולאחר מכן שחררו את מקש Alt.
  • במערכת Mac: הסימן הזה אינו נגיש ישירות דרך קיצור מקלדת פשוט במערכות Mac. ניתן להעתיק ולהדביק אותו או להשתמש בתצוגת התווים כדי למצוא אותו.
  • לתיכנות ב-HTML: השתמשו בישות מספרית ‱.
  • בשפת LaTeX: כדי להקליד את סימן האחוזים לעשר אלפים בשפת LaTeX, ניתן להשתמש בפקודת \textpertenthousand במצב טקסט.

תמונות של סמלים

סימן ברית לעשר אלפים (בייסיס פוינט)