סמלי בגלל-לכן

העתק / הדבק

לחץ כדי להעתיק ▼
HTML משמעות
∴
∴
U+2234
סמל לכן
הסמל לכן, המסומן כ־∴, משמש לציון הבאה לידי דיוק סטטיסטי או תוצאה מהצהרה נתונה.
∵
U+2235
סמל בגלל
הסמל בגלל, המסומן כ־∵, משמש בכתיבה פורמלית ובמתמטיקה לציון סיבה או גורם.

מהם סמלי בגלל-לכן?

סמל הבגלל (∵) משמש לציון סיבה, בעוד סמל הלכן (∴) מציין תוצאה או מסקנה הנבעה מהצהרה קודמת.

דוגמה לשימוש בסמלי בגלל-לכן

בהצהרה לוגית, ניתן לומר: "הרחוב מזורם בגשם ∵ האדמה רטובה." וגם: "האדמה רטובה ∴ הרחוב מזורם בגשם."

הבחנה בין בגלל ולכן

סמל הבגלל משמש להצהרת סיבה, תוך שכן סמל הלכן משמש לציון תוצאה או מסקנה. בנימוקים לוגיים, 'בגלל' מספק את הפרמיסה, תוך שכן 'לכן' מציג את המסקנה.

יישומים של סמלי בגלל-לכן

סמלי בגלל-לכן (∵ ו־∴) נמצאים בשימוש רחב:

  • מתמטיקה: בשימוש בהוכחות ובטיעונים לציון סיבות ומסקנות.
  • כתיבה פורמלית: משמשים לביטוי קונציה ותוצאות באופן קונסיסטנטי.
  • פילוסופיה: מופיעים בטיעונים פילוסופיים ומסקנות.

איך להקליד את סמלי בגלל-לכן באמצעות קיצורי מקלדת, קודים אלט ו־LaTeX

  • Windows: עבור "∵", החזק את מקש Alt והקלד 8757 במקלדת המספרים. עבור "∴", השתמש ב־8756.
  • Mac: ייתכן ואין קיצורים ישירים לסמלים אלו. יש להשתמש ב-Character Viewer או להוסיף מתוך מגוון סמלים.
  • Linux: לחץ על Ctrl + Shift + u, ואז הקלד את 2235 עבור "∴" ולחץ על Enter. עבור "∵", השתמש ב־2234.
  • HTML: עבור "∵", השתמש ב־∵ ועבור "∴", השתמש ב־∴.
  • LaTeX: כדי להקליד את סמל הלכן, השתמש ב־\therefore ועבור סמל הבגלל, השתמש ב־\because.

תמונות של סמלים

סמל לכןסמל בגלל