סימן העיון

העתק / הדבק

לחץ כדי להעתיק ▼
*
HTML משמעות
※
U+203B
סימן העיון
נהוג בטקסטים מזרח אסייתיים לציון הערת שוליים או נקודת תשומת לב. הסימן מציין כי ישנה הערה שתופיע לאחריו, לרוב בסוף הדף או בעמוד צדדי.

מהו סימן העיון?

סימן העיון, המיוצג כ ※, נהוג בטקסטים מזרח אסייתיים לציון הערות שוליים או נקודות תשומת לב. הוא משמש כסמן עבור הערה מסוימת שבדרך כלל מופיעה בתחתית הדף או בעמוד צדדי.

שימוש והבדלים בין סימני העיון הנפוצים

סימני העיון מתפרסמים בצורות שונות, כל אחד עם היסטוריה ושימוש משלו. חשוב להבין את ההבדלים על מנת להשתמש בהם בדיוק:

  • - בשימוש רחב בהקשרים מזרח אסייתיים להערות שוליים.
  • (חרב) ו־ (חרב כפולה) - נהוגים לציון הערות שוליים בטקסטים מערביים, כאשר החרב מציינת את ההערה הראשונה והחרב הכפולה מציינת הערה שנייה.
  • * (כוכבית) - סמל אוניברסלי לציון הערות שוליים או להדגשת נקודות מסוימות.

ההקשה של סימני העיון באמצעות קיצורי מקלדת וקודי Alt

  • ※ - סימן זה עשוי לא להיות זמין בקיצורי המקלדת הישירים במערכות רבות, אך בתכנות HTML ניתן לייצגו כ ※.
  • † (חרב) - במערכות Windows: Alt + 0134. בתכנות HTML: †.
  • ‡ (חרב כפולה) - במערכות Windows: Alt + 0135. בתכנות HTML: ‡.

תמונות של סמלים

סימן העיון