סמל סימן המרקה לשירותים

העתק / הדבק

לחץ כדי להעתיק ▼
®©
HTML משמעות
℠
U+2120
סימן המרקה לשירותים
מייצג סימן המרקה לא רשום, המציין שימוש בסימן לקידום או למיתוג שירותים. הוא מציין טענה לזכויות על סימן לשירותים, גם כאשר רישום רשמי של סימן לשירותים טרם הושלם.

הבנת סימן המרקה לשירותים: ℠

בעוד שסימני מסחר קשורים לסחורות, סימני מרקה לשירותים קשורים לשירותים. סימן המרקה לשירותים, המסומן כ℠, הוא שקול לסימן המרקה, אך מתייחס לשירותים ולא למוצרים.

  • סימן המרקה לשירותים (℠): הסימן הזה משמש לסימני מרקה לשירותים לא רשומים, המציין טענה על שם מסוים, סלגן או לוגו המייצג שירותים. כמו סימן המרקה, הוא מציין טענה לסימן מסוים גם אם הרישום הרשמי טרם הושלם. אך הוא מתייחס במיוחד לשירותים ולא לסחורות.

לדוגמה, חברה המציעה ייעוץ פיננסי עשויה להשתמש בסימן ה℠ ליד שם המותג שלה, לציין את הטענה שלה על הייצוג הספציפי של שירות זה.

חשיבות המרקות לשירותים במיתוג

בכלכלה של היום הזה, שירותים מהווים חלק משמעותי מהשוק. לכן, יישום הזהויות של המותג בסקטור השירותים חיוני. סימני המרקה לשירותים מציעים לעסקים אמצעי לטעון את השירותים הייחודיים שלהם ולהבדיל את עצמם מהמתחרים. חשוב לספקי שירותים להבין ולהשתמש בסימן ה℠ בדיוק, ולוודא שהם מציינים במדויק את הייחודיות וההצעת הערך של המותג.

מקרה ממשי: פלטפורמות זרימה עיקריות

פלטפורמות זרימה פופולריות, כמו נטפליקס או ספוטיפיי, מספקות שירותים ולא מוצרים פיזיים. כאשר החברות האלה התחילו לפעול, ייתכן שהשתמשו בסימן ה℠ לצידי שמותיהן, סלגניהן או לוגואיהן כדי לציין את טענתן על הייצוג הספציפי של שירותי הזרמה. כשהן נהיו מוכרות ורישמו את סימני המרקה לשירותים שלהן, הן יכלו לעבור לשימוש בסימן ®.

השלכות משפטיות של סימני מרקה לשירותים

כמו סימן המרקה, סימן ה℠ אינו מספק הגנה משפטית מלאה כמו ההגנה שמגיעה עם רישום רשמי. אך הוא מספק טענה ציבורית לבעלות על ייצוג שירות מסוים. מומלץ לחברות לרשום את סימני המרקה לשירותים שלהן לקבלת הגנה משפטית חזקה יותר מפני הפרות או סכסוכים אפשריים.

איך להשתמש בסימן המרקה לשירותים

סימן ה℠ יש למקם מיד לאחר השם, הלוגו או הסלגן לו הוא מתייחס, מועדף בפינה הימנית העליונה. לדוגמה:

שםהשירות℠

שימושים נוספים כוללים:

  • בפרסומות דיגיטליות לשירותים.
  • בדף הבית או בדף האודות באתר החברה.
  • בחומרי פרסום לאירועים או מבצעים המבוססים על שירותים.

תמונות של סמלים

סימן המרקה לשירותים