מהי רזולוציית המסך שלי?

זהו כלים מקוונים כדי לקבוע את רזולוציית מסך של המכשיר הנייד שלך. ייתכן יש רזולוציית מסך שגויה מאתרים אחרים. מאחר שכל האתרים האחרים מסוגלים לזהות מסך תצוגת רשתית. על מנת לייצר מידע רזולוציית מסך נכון, אספנו אלף מידע של התקן נייד ושמירה המעודכנת.

רזולוציית מסך

מידע אחר

דפדפן רוחב / גובה
יחס גובה-רוחב תצוגה
תצוגת רשתיתלא
קטגוריית מכשיריםהשולחני או הנייד
גודל צגלזהות

Javascript (עבור הנדסת האינטרנט)

screen.width x screen.height
screen.availWidth x screen.availHeight
window.innerWidth x window.innerHeight
window.outerWidth x window.outerHeight
window.devicePixelRatio
window.orientation
@media screen and (orientation: xx) {}