גודל אמיתי של Apple Pencil

{as_size} / {as_monitor} להטביע iframe
תמונה בגודל אמיתית של  Apple Pencil .