העתקה ללוח

  • אורך הטקסט מוגבל ל {1} תווים.
  • תמיכה בקוד QR
  • הדף שנוצר יפוג תוך 24 שעות.
  • כתובת האתר של הדף שנוצר מכילה כתובת IP.
  • נא לציית לחוקים המקומיים, אין להשתמש בהם למטרות בלתי חוקיות.
על הדפים שנוצרו:
  • ללא אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת.
  • הרובוט לא יהיה אינדקס.
  • פורמט כתובת אתר: /copy/v1/{text}/{ip}-{time}-{token}
  • אל תבצע את כתובת האתר הקצרה אם הדף מכיל תוכן סודי.