⚰️ ארון קבורה

העתק / הדבק

לחץ על הסמל כדי להעתיק ללוח ▼

מַשְׁמָעוּת

Appleארון קבורה
GoogleCoffin
Twitterארון קבורה
Unicodeארון קבורה
מילים נרדפותלוויה ומוות
קטגוריהחפצים | אובייקט אחר
תגיתאמוג'י מפחד

תמונות

ארון קבורה אמוג׳י
emoji unicode מַשְׁמָעוּת
⚰️ 26B0 FE0F ארון קבורה
26B0 (*)
* אמוג'י לא סטנדרטי