⚱️ כד אפר

העתק / הדבק

לחץ על הסמל כדי להעתיק ללוח ▼

מַשְׁמָעוּת

Appleכד אפר
GoogleFuneral urn
Twitterכד לאפר
Unicodeכד אפר
מילים נרדפותלוויה ומוות
קטגוריהחפצים | אובייקט אחר

תמונות

כד אפר אמוג׳י
emoji unicode מַשְׁמָעוּת
⚱️ 26B1 FE0F כד אפר
26B1 (*)
* אמוג'י לא סטנדרטי