⏸️ לחצן השהייה

העתק / הדבק

לחץ על הסמל כדי להעתיק ללוח ▼

מַשְׁמָעוּת

Appleסימן השהיה
GoogleDouble vertical bar
Twitterשני קווים אנכיים
Unicodeלחצן השהייה
מילים נרדפותהשהה והשהייה
קטגוריהסמלים | סמל וידאו
תגיתאימוג'י של סרט

תמונות

לחצן השהייה אמוג׳י
emoji unicode מַשְׁמָעוּת
⏸️ 23F8 FE0F לחצן השהייה
23F8 (*)
* אמוג'י לא סטנדרטי