קטגוריה זו כוללת מגוון של סימנים נפוצים של חיים. דירה הכולל מערך של צורות שונות, סימנים של אהבה, דת, גרם פרק של רישוי.

לחץ על הסמל כדי להעתיק ללוח▼

Emoji טקסט רגיל מַשְׁמָעוּת העתק / הדבק
לב שחור עבההעתק
🧡לב כתוםהעתק
💛לב צהובהעתק
💚לב ירוקהעתק
💙לב כחולהעתק
💜לב סגולהעתק
🤎לב חוםהעתק
🖤לב שחורהעתק
🤍לב לבןהעתק
💔לב שבורהעתק
סימן קריאה בצורת לבהעתק
💕שני לבבותהעתק
💞לבבות מסתובביםהעתק
💓לב פועםהעתק
💗לב גדלהעתק
💖לב מנצנץהעתק
💘לב עם חץהעתק
💝לב עם סרטהעתק
💟עיטור לבהעתק
❤️‍🔥לב עולה באשהעתק
❤️‍🩹לב מתקןהעתק
סמל השלוםהעתק
צלב לטיניהעתק
כוכב וסהרהעתק
🕉סמל אוםהעתק
גלגל דהרמההעתק
מגן דודהעתק
🔯כוכב עם שישה קודקודים ונקודה באמצעהעתק
🕎מנורה עם תשעה קניםהעתק
ין ויאנגהעתק
צלב מסורתיהעתק
🛐מקום קדושהעתק
נושא הנחשהעתק
מזל טלההעתק
מזל שורהעתק
מזל תאומיםהעתק
מזל סרטןהעתק
מזל אריההעתק
מזל בתולההעתק
מזל מאזנייםהעתק
מזל עקרבהעתק
מזל קשתהעתק
מזל גדיהעתק
מזל דליהעתק
מזל דגיםהעתק
🆔‏ריבוע עם הכיתוב IDהעתק
סמל האטוםהעתק
מטה אסקלפיוסהעתק
סמל חומרים רדיואקטיבייםהעתק
סמל לציון חומרים ביולוגיים מסוכניםהעתק
📴טלפון נייד כבויהעתק
📳מצב רטטהעתק
🈶ריבוע עם אידאוגרף שמשמעותו 'שולם'העתק
🈚ריבוע עם אידאוגרף שמשמעותו 'בחינם'העתק
🈸ריבוע עם אידאוגרף שמשמעותו 'הגשת בקשה/מועמדות'העתק
🈺ריבוע עם אידאוגרף שמשמעותו 'בעסקים'העתק
🈷ריבוע עם אידאוגרף שמשמעותו 'חודשי'העתק
כוכב שחור עם שמונה קודקודיםהעתק
🆚‏ריבוע עם הכיתוב vsהעתק
🉑עיגול עם אידאוגרף שמשמעותו 'קבל'העתק
💮פרח לבןהעתק
🉐עיגול עם אידאוגרף שמשמעותו 'יתרון'העתק
אידאוגרף מוקף במעגל שמשמעותו 'סוד'העתק
אידאוגרף מוקף במעגל שמשמעותו 'מזל טוב'העתק
🈴ריבוע עם אידאוגרף שמשמעותו 'התקבל'העתק
🈵ריבוע עם אידאוגרף שמשמעותו 'תפוסה מלאה'העתק
🈹ריבוע עם אידאוגרף שמשמעותו 'הנחה'העתק
🈲ריבוע עם אידאוגרף שמשמעותו 'איסור'העתק
🅰‏סוג דם Aהעתק
🅱‏סוג דם Bהעתק
🆎‏סוג דם ABהעתק
🆑‏ריבוע עם הכיתוב CLהעתק
🅾‏סוג דם Oהעתק
🆘‏ריבוע עם הכיתוב SOSהעתק
אין כניסההעתק
📛תג שםהעתק
🚫סימן אין כניסההעתק
סימן איקסהעתק
עיגול עבה גדולהעתק
💢סמל כעסהעתק
מעיינות חמיםהעתק
🚷אין כניסה להולכי רגלהעתק
🚯סמל 'נא לשמור על הניקיון'העתק
🚳אין לנסוע באופנייםהעתק
🚱סמל של מים לא ראויים לשתייההעתק
🔞סמל מגיל 18 ומעלההעתק
📵איסור שימוש בטלפונים ניידיםהעתק
🚭סמל 'אסור לעשן'העתק
סמל סימן קריאה עבההעתק
סימן קריאה לבןהעתק
סימן שאלה שחורהעתק
סימן שאלה לבןהעתק
סימן קריאה כפולהעתק
סימן שאלה וסימן קריאההעתק
💯סמל מאה נקודותהעתק
🔅סמל בהירות נמוכההעתק
🔆סמל בהירות גבוהההעתק
🔱סמל קלשוןהעתק
סמל המלכות הצרפתיהעתק
סימן החלפת חלקהעתק
סימן אזהרההעתק
🚸ילדים חוציםהעתק
🔰סמל יפנית למתחיליםהעתק
סמל מיחזור אוניברסלי שחורהעתק
🈯ריבוע עם אידאוגרף שמשמעותו 'מושב שמור'העתק
💹תרשים עם מגמת עלייה וסימן יןהעתק
ניצוץהעתק
כוכבית עם שמונה חישוריםהעתק
סימן איקס בתוך ריבוע המציין שלילההעתק
סימן ביקורת לבן עבההעתק
💠צורת יהלום עם נקודה בפניםהעתק
🌀ציקלוןהעתק
לולאה מסולסלת כפולההעתק
🌐כדור הארץ עם מרידיאניםהעתק
אינסוףהעתק
‏האות הלטינית הרישית M מוקפת בעיגולהעתק
🏧כספומטהעתק
🚾בית שימושהעתק
סמל כיסא גלגליםהעתק
🅿חניוןהעתק
🈳ריבוע עם אידאוגרף שמשמעותו 'ריק'העתק
🈂ריבוע עם סמל 'שירות' בקטקאנההעתק
🛗מעליתהעתק
🛂ביקורת דרכוניםהעתק
🛃מכסהעתק
🛄איסוף מזוודותהעתק
🛅השארת מטעןהעתק
🚰סמל מים ראויים לשתייההעתק
🚹סמל גבריםהעתק
סמל של זכרהעתק
🚺סמל נשיםהעתק
סמל של נקבההעתק
סמל טרנסג'נדרהעתק
🚼סמל תינוקותהעתק
🚻שירותיםהעתק
🚮סמל 'האשפה לסל וחסל'העתק
🎦קולנועהעתק
📶אנטנה עם פסיםהעתק
🈁ריבוע עם סמל 'כאן' בקטקאנההעתק
🆖‏ריבוע עם הכיתוב NGהעתק
🆗‏ריבוע עם הכיתוב OKהעתק
🆙‏ריבוע עם הכיתוב Up עם סימן קריאההעתק
🆒‏ריבוע עם הכיתוב coolהעתק
🆕‏ריבוע עם הכיתוב newהעתק
🆓‏ריבוע עם הכיתוב freeהעתק
0⃣מקש עם הספרה אפסהעתק
1⃣מקש עם הספרה אחתהעתק
2⃣מקש עם הספרה שתייםהעתק
3⃣מקש עם הספרה שלושהעתק
4⃣מקש עם הספרה ארבעהעתק
5⃣מקש עם הספרה חמשהעתק
6⃣מקש עם הספרה ששהעתק
7⃣מקש עם הספרה שבעהעתק
8⃣מקש עם הספרה שמונההעתק
9⃣מקש עם הספרה תשעהעתק
🔟כיסוי מקלדת עם המספר 10העתק
🔢סמל קלט למספריםהעתק
משולש שחור פונה ימינההעתק
שני קווים אנכייםהעתק
משולש מופנה ימינה עם שני קווים אנכייםהעתק
ריבוע לציון עצירההעתק
עיגול לציון הקלטההעתק
סמל שליפההעתק
שני משולשים מופנים ימינה עם קו אנכיהעתק
שני משולשים מופנים שמאלה עם קו אנכיהעתק
משולש שחור כפול פונה ימינההעתק
משולש שחור כפול פונה שמאלההעתק
🔀חצים משולבים פונים ימינההעתק
🔁חצים שיוצרים מעגל פתוח הפונים ימינה ושמאלה בכיוון השעוןהעתק
🔂חצים שיוצרים מעגל פתוח הפונים ימינה ושמאלה בכיוון השעון ומעליו מעגל עם המספר 1העתק
משולש שחור פונה שמאלההעתק
🔼משולש אדום קטן פונה כלפי מעלההעתק
🔽משולש אדום קטן פונה כלפי מטההעתק
משולש שחור כפול פונה למעלההעתק
משולש שחור כפול פונה למטההעתק
חץ ימינה שחורהעתק
חץ שחור פונה שמאלההעתק
חץ שחור פונה למעלההעתק
חץ שחור פונה למטההעתק
חץ צפון מזרחהעתק
חץ דרום מזרחהעתק
חץ דרום מערבהעתק
חץ צפון מערבהעתק
חץ למעלה ולמטההעתק
חץ ימינה ושמאלההעתק
🔄חצים שיוצרים מעגל פתוח הפונים מעלה ומטה נגד כיוון השעוןהעתק
חץ ימינה חץ עם קרסהעתק
חץ שמאלה עם פרסההעתק
🔃חצים שיוצרים מעגל פתוח הפונים מעלה ומטה בכיוון השעוןהעתק
חץ פונה ימינה ולאחר מכן מתעקל כלפי מעלההעתק
חץ פונה ימינה ולאחר מכן מתעקל מטההעתק
#⃣מקש עם סמל סולמיתהעתק
*⃣מקש עם סמל כוכביתהעתק
מקור מידעהעתק
🔤סמל קלט לאותיות לטיניותהעתק
🔡סמל קלט לאותיות לטיניות קטנותהעתק
🔠סמל קלט לאותיות לטיניות רישיותהעתק
🔣סמל קלט לסמליםהעתק
🎵תו נגינההעתק
🎶תווי נגינה מרוביםהעתק
מקף גליהעתק
לולאה מסולסלתהעתק
סימן ביקורת עבההעתק
סימן חיבור עבההעתק
סימן חיסור עבההעתק
סימן חלוקה עבההעתק
‏סימן כפל (x) עבההעתק
💲סימן דולר עבההעתק
💱המרת מטבעהעתק
©סימן זכויות יוצריםהעתק
®סימן רשוםהעתק
סמל סימן מסחריהעתק
🔚‏המילה End (סיום) עם חץ שמאלה מעליההעתק
🔙‏המילה Back (חזרה) עם חץ שמאלה מעליההעתק
🔛‏המילה On (פועל) עם סימן קריאה וחץ ימינה ושמאלה מעליההעתק
🔝‏המילה Top (למעלה) עם חץ למעלה מעליההעתק
🔜‏המילה Soon (עוד מעט) עם חץ ימינה מעליההעתק
פתק עם סימן ביקורתהעתק
🔘לחצן בחירההעתק
🔴עיגול אדום גדולהעתק
🟠עיגול כתוםהעתק
🟡עיגול צהובהעתק
🟢עיגול ירוקהעתק
🔵עיגול כחול גדולהעתק
🟣עיגול סגולהעתק
🟤עיגול חוםהעתק
עיגול שחור אמצעיהעתק
עיגול לבן אמצעיהעתק
🟥ריבוע אדוםהעתק
🟧ריבוע כתוםהעתק
🟨ריבוע צהובהעתק
🟩ריבוע ירוקהעתק
🟦ריבוע כחולהעתק
🟪ריבוע סגולהעתק
🟫ריבוע חוםהעתק
ריבוע שחור גדולהעתק
ריבוע לבן גדולהעתק
ריבוע אמצעי שחורהעתק
ריבוע אמצעי לבןהעתק
ריבוע קטן אמצעי שחורהעתק
ריבוע קטן אמצעי לבןהעתק
ריבוע קטן שחורהעתק
ריבוע קטן לבןהעתק
🔸יהלום כתום קטןהעתק
🔹יהלום כחול קטןהעתק
🔶יהלום כתום גדולהעתק
🔷יהלום כחול גדולהעתק
🔺משולש אדום פונה כלפי מעלההעתק
🔻משולש אדום פונה כלפי מטההעתק
🔲לחצן ריבועי שחורהעתק
🔳לחצן ריבועי לבןהעתק
🔈רמקולהעתק
🔉רמקול עם גל קול אחדהעתק
🔊רמקול עם שלושה גלי קולהעתק
🔇רמקול עם קו חוצה לסימן ביטולהעתק
📣מגפון מריעהעתק
📢רמקול כריזה של כתובות ציבוריותהעתק
🔔פעמוןהעתק
🔕פעמון עם קו חוצה לסימן ביטולהעתק
🃏קלף משחק של ג'וקר שחורהעתק
🀄קוביית מהג'ונג של דרקון אדוםהעתק
קלף עלה שחורהעתק
קלף תלתן שחורהעתק
קלף לב שחורהעתק
קלף יהלום שחורהעתק
🎴קלפי משחק עם פרחיםהעתק
👁‍🗨עין בבועת דיבורהעתק
🗨בועת דיבור בצד שמאלהעתק
💭בלון מחשבותהעתק
🗯בועת דיבור להבעת כעס בצד ימיןהעתק
💬בלון דיבורהעתק
🕐פני שעון עם השעה אחתהעתק
🕑פני שעון עם השעה שתייםהעתק
🕒פני שעון עם השעה שלושהעתק
🕓פני שעון עם השעה ארבעהעתק
🕔פני שעון עם השעה חמשהעתק
🕕פני שעון עם השעה ששהעתק
🕖פני שעון עם השעה שבעהעתק
🕗פני שעון עם השעה שמונההעתק
🕘פני שעון עם השעה תשעהעתק
🕙פני שעון עם השעה עשרהעתק
🕚פני שעון עם השעה אחת עשרההעתק
🕛פני שעון עם השעה שתים עשרההעתק
🕜פני שעון עם השעה אחת וחציהעתק
🕝פני שעון עם השעה שתיים וחציהעתק
🕞פני שעון עם השעה שלוש וחציהעתק
🕟פני שעון עם השעה ארבע וחציהעתק
🕠פני שעון עם השעה חמש וחציהעתק
🕡פני שעון עם השעה שש וחציהעתק
🕢פני שעון עם השעה שבע וחציהעתק
🕣פני שעון עם השעה שמונה וחציהעתק
🕤פני שעון עם השעה תשע וחציהעתק
🕥פני שעון עם השעה עשר וחציהעתק
🕦פני שעון עם השעה אחת עשרה וחציהעתק
🕧פני שעון עם השעה שתים עשרה וחציהעתק

  • אם אתה רוצה להשתמש בתמונות אלה את הפוסט, נסה את הכלי הזה במקום. Emoji in Blog
  • אתה יכול בקלות להעתיק ולהדביק בכל מקום. Emoji יומר סמל תמונה שונה בפייסבוק ובטוויטר. אנו אוספים גם סימני טקסט קשורים.