קטגוריה זו כוללת מגוון של סימנים נפוצים של חיים. דירה הכולל מערך של צורות שונות, סימנים של אהבה, דת, גרם פרק של רישוי.אתה יכול בקלות להעתיק ולהדביק בכל מקום. Emoji יומר סמל תמונה שונה בפייסבוק ובטוויטר. אנו אוספים גם סימני טקסט קשורים.

לחץ על הסמל כדי להעתיק ללוח▼

Emoji טקסט רגיל משמעות העתק / הדבק
לב שחור עבהעותק
🧡לב כתוםעותק
💛לב צהובעותק
💚לב ירוקעותק
💙לב כחולעותק
💜לב סגולעותק
🖤לב שחורעותק
💔לב שבורעותק
סימן קריאה בצורת לב גדולעותק
💕שני לבבותעותק
💞לבבות מסתובביםעותק
💓לב פועםעותק
💗לב גדלעותק
💖לב מנצנץעותק
💘לב עם חץעותק
💝לב עם סרטעותק
💟עיטור לבעותק
סמל השלוםעותק
צלב לטיניעותק
כוכב וסהרעותק
🕉סמל אוםעותק
גלגל דהרמהעותק
מגן דודעותק
🔯כוכב עם שישה קודקודים ונקודה באמצעעותק
🕎מנורה עם תשעה קניםעותק
ין ויאנגעותק
צלב מסורתיעותק
🛐מקום קדושעותק
נושא הנחשעותק
מזל טלהעותק
מזל שורעותק
מזל תאומיםעותק
מזל סרטןעותק
מזל אריהעותק
מזל בתולהעותק
מזל מאזנייםעותק
מזל עקרבעותק
מזל קשתעותק
מזל גדיעותק
מזל דליעותק
מזל דגיםעותק
🆔‏ריבוע עם הכיתוב IDעותק
סמל האטוםעותק
מטה אסקלפיוסעותק
סמל חומרים רדיואקטיבייםעותק
סמל לציון חומרים ביולוגיים מסוכניםעותק
📴טלפון נייד כבויעותק
📳מצב רטטעותק
🈶ריבוע עם אידאוגרף שמשמעותו 'שולם'עותק
🈚ריבוע עם אידאוגרף שמשמעותו 'בחינם'עותק
🈸ריבוע עם אידאוגרף שמשמעותו 'הגשת בקשה/מועמדות'עותק
🈺ריבוע עם אידאוגרף שמשמעותו 'בעסקים'עותק
🈷ריבוע עם אידאוגרף שמשמעותו 'חודשי'עותק
כוכב שחור עם שמונה קודקודיםעותק
🆚‏ריבוע עם הכיתוב vsעותק
🉑עיגול עם אידאוגרף שמשמעותו 'קבל'עותק
💮פרח לבןעותק
🉐עיגול עם אידאוגרף שמשמעותו 'יתרון'עותק
אידאוגרף מוקף במעגל שמשמעותו 'סוד'עותק
אידאוגרף מוקף במעגל שמשמעותו 'מזל טוב'עותק
🈴ריבוע עם אידאוגרף שמשמעותו 'התקבל'עותק
🈵ריבוע עם אידאוגרף שמשמעותו 'תפוסה מלאה'עותק
🈹ריבוע עם אידאוגרף שמשמעותו 'הנחה'עותק
🈲ריבוע עם אידאוגרף שמשמעותו 'איסור'עותק
🅰‏סוג דם Aעותק
🅱‏סוג דם Bעותק
🆎‏סוג דם ABעותק
🆑‏ריבוע עם הכיתוב CLעותק
🅾‏סוג דם Oעותק
🆘‏ריבוע עם הכיתוב SOSעותק
אין כניסהעותק
📛תג שםעותק
🚫סימן אין כניסהעותק
סימן איקסעותק
עיגול עבה גדולעותק
💢סמל כעסעותק
מעיינות חמיםעותק
🚷אין כניסה להולכי רגלעותק
🚯סמל 'נא לשמור על הניקיון'עותק
🚳אין לנסוע באופנייםעותק
🚱סמל של מים לא ראויים לשתייהעותק
🔞סמל מגיל 18 ומעלהעותק
📵איסור שימוש בטלפונים ניידיםעותק
🚭סמל 'אסור לעשן'עותק
סמל סימן קריאה עבהעותק
סימן קריאה לבןעותק
סימן שאלה שחורעותק
סימן שאלה לבןעותק
סימן קריאה כפולעותק
סימן שאלה וסימן קריאהעותק
💯סמל מאה נקודותעותק
🔅סמל בהירות נמוכהעותק
🔆סמל בהירות גבוההעותק
🔱סמל קלשוןעותק
סמל המלכות הצרפתיעותק
סימן החלפת חלקעותק
סימן אזהרהעותק
🚸ילדים חוציםעותק
🔰סמל יפנית למתחיליםעותק
סמל מיחזור אוניברסלי שחורעותק
🈯ריבוע עם אידאוגרף שמשמעותו 'מושב שמור'עותק
💹תרשים עם מגמת עלייה וסימן יןעותק
ניצוץעותק
כוכבית עם שמונה חישוריםעותק
סימן איקס בתוך ריבוע המציין שלילהעותק
סימן ביקורת לבן עבהעותק
💠צורת יהלום עם נקודה בפניםעותק
🌀ציקלוןעותק
לולאה מסולסלת כפולהעותק
🌐כדור הארץ עם מרידיאניםעותק
‏האות הלטינית הרישית M מוקפת בעיגולעותק
🏧כספומטעותק
🚾בית שימושעותק
סמל כיסא גלגליםעותק
🅿חניוןעותק
🈳ריבוע עם אידאוגרף שמשמעותו 'ריק'עותק
🈂ריבוע עם סמל 'שירות' בקטקאנהעותק
🛂ביקורת דרכוניםעותק
🛃מכסעותק
🛄איסוף מזוודותעותק
🛅השארת מטעןעותק
🚰סמל מים ראויים לשתייהעותק
🚹סמל גבריםעותק
סמל של זכרעותק
🚺סמל נשיםעותק
סמל של נקבהעותק
🚼סמל תינוקותעותק
🚻שירותיםעותק
🚮סמל 'האשפה לסל וחסל'עותק
🎦קולנועעותק
📶אנטנה עם פסיםעותק
🈁ריבוע עם סמל 'כאן' בקטקאנהעותק
🆖‏ריבוע עם הכיתוב NGעותק
🆗‏ריבוע עם הכיתוב OKעותק
🆙‏ריבוע עם הכיתוב Up עם סימן קריאהעותק
🆒‏ריבוע עם הכיתוב coolעותק
🆕‏ריבוע עם הכיתוב newעותק
🆓‏ריבוע עם הכיתוב freeעותק
0⃣מקש עם הספרה אפסעותק
1⃣מקש עם הספרה אחתעותק
2⃣מקש עם הספרה שתייםעותק
3⃣מקש עם הספרה שלושעותק
4⃣מקש עם הספרה ארבעעותק
5⃣מקש עם הספרה חמשעותק
6⃣מקש עם הספרה ששעותק
7⃣מקש עם הספרה שבעעותק
8⃣מקש עם הספרה שמונהעותק
9⃣מקש עם הספרה תשעעותק
🔟כיסוי מקלדת עם המספר 10עותק
🔢סמל קלט למספריםעותק
משולש שחור פונה ימינהעותק
שני קווים אנכייםעותק
משולש מופנה ימינה עם שני קווים אנכייםעותק
ריבוע לציון עצירהעותק
עיגול לציון הקלטהעותק
סמל שליפהעותק
שני משולשים מופנים ימינה עם קו אנכיעותק
שני משולשים מופנים שמאלה עם קו אנכיעותק
משולש שחור כפול פונה ימינהעותק
משולש שחור כפול פונה שמאלהעותק
🔀חצים משולבים פונים ימינהעותק
🔁חצים שיוצרים מעגל פתוח הפונים ימינה ושמאלה בכיוון השעוןעותק
🔂חצים שיוצרים מעגל פתוח הפונים ימינה ושמאלה בכיוון השעון ומעליו מעגל עם המספר 1עותק
משולש שחור פונה שמאלהעותק
🔼משולש אדום קטן פונה כלפי מעלהעותק
🔽משולש אדום קטן פונה כלפי מטהעותק
משולש שחור כפול פונה למעלהעותק
משולש שחור כפול פונה למטהעותק
חץ ימינה שחורעותק
חץ שחור פונה שמאלהעותק
חץ שחור פונה למעלהעותק
חץ שחור פונה למטהעותק
חץ צפון מזרחעותק
חץ דרום מזרחעותק
חץ דרום מערבעותק
חץ צפון מערבעותק
חץ למעלה ולמטהעותק
חץ ימינה ושמאלהעותק
🔄חצים שיוצרים מעגל פתוח הפונים מעלה ומטה נגד כיוון השעוןעותק
חץ ימינה חץ עם קרסעותק
חץ שמאלה עם פרסהעותק
🔃חצים שיוצרים מעגל פתוח הפונים מעלה ומטה בכיוון השעוןעותק
חץ פונה ימינה ולאחר מכן מתעקל כלפי מעלהעותק
חץ פונה ימינה ולאחר מכן מתעקל מטהעותק
#⃣מקש עם סמל סולמיתעותק
*⃣מקש עם סמל כוכביתעותק
מקור מידעעותק
🔤סמל קלט לאותיות לטיניותעותק
🔡סמל קלט לאותיות לטיניות קטנותעותק
🔠סמל קלט לאותיות לטיניות רישיותעותק
🔣סמל קלט לסמליםעותק
🎵תו נגינהעותק
🎶תווי נגינה מרוביםעותק
מקף גליעותק
לולאה מסולסלתעותק
סימן ביקורת עבהעותק
סימן חיבור עבהעותק
סימן חיסור עבהעותק
סימן חלוקה עבהעותק
‏סימן כפל (x) עבהעותק
💲סימן דולר עבהעותק
💱המרת מטבעעותק
🔚‏המילה End (סיום) עם חץ שמאלה מעליהעותק
🔙‏המילה Back (חזרה) עם חץ שמאלה מעליהעותק
🔛‏המילה On (פועל) עם סימן קריאה וחץ ימינה ושמאלה מעליהעותק
🔝‏המילה Top (למעלה) עם חץ למעלה מעליהעותק
🔜‏המילה Soon (עוד מעט) עם חץ ימינה מעליהעותק
פתק עם סימן ביקורתעותק
🔘לחצן בחירהעותק
עיגול לבן אמצעיעותק
עיגול שחור אמצעיעותק
🔴עיגול אדום גדולעותק
🔵עיגול כחול גדולעותק
🔸יהלום כתום קטןעותק
🔹יהלום כחול קטןעותק
🔶יהלום כתום גדולעותק
🔷יהלום כחול גדולעותק
🔺משולש אדום פונה כלפי מעלהעותק
ריבוע קטן שחורעותק
ריבוע קטן לבןעותק
ריבוע שחור גדולעותק
ריבוע לבן גדולעותק
🔻משולש אדום פונה כלפי מטהעותק
ריבוע אמצעי שחורעותק
ריבוע אמצעי לבןעותק
ריבוע קטן אמצעי שחורעותק
ריבוע קטן אמצעי לבןעותק
🔲לחצן ריבועי שחורעותק
🔳לחצן ריבועי לבןעותק
🔈רמקולעותק
🔉רמקול עם גל קול אחדעותק
🔊רמקול עם שלושה גלי קולעותק
🔇רמקול עם קו חוצה לסימן ביטולעותק
📣מגפון מריעעותק
📢רמקול כריזה של כתובות ציבוריותעותק
🔔פעמוןעותק
🔕פעמון עם קו חוצה לסימן ביטולעותק
🃏קלף משחק של ג'וקר שחורעותק
🀄קוביית מהג'ונג של דרקון אדוםעותק
קלף עלה שחורעותק
קלף תלתן שחורעותק
קלף לב שחורעותק
קלף יהלום שחורעותק
🎴קלפי משחק עם פרחיםעותק
👁‍🗨עין בבועת דיבורעותק
🗨בועת דיבור בצד שמאלעותק
💭בלון מחשבותעותק
🗯בועת דיבור להבעת כעס בצד ימיןעותק
💬בלון דיבורעותק
🕐פני שעון עם השעה אחתעותק
🕑פני שעון עם השעה שתייםעותק
🕒פני שעון עם השעה שלושעותק
🕓פני שעון עם השעה ארבעעותק
🕔פני שעון עם השעה חמשעותק
🕕פני שעון עם השעה ששעותק
🕖פני שעון עם השעה שבעעותק
🕗פני שעון עם השעה שמונהעותק
🕘פני שעון עם השעה תשעעותק
🕙פני שעון עם השעה עשרעותק
🕚פני שעון עם השעה אחת עשרהעותק
🕛פני שעון עם השעה שתים עשרהעותק
🕜פני שעון עם השעה אחת וחציעותק
🕝פני שעון עם השעה שתיים וחציעותק
🕞פני שעון עם השעה שלוש וחציעותק
🕟פני שעון עם השעה ארבע וחציעותק
🕠פני שעון עם השעה חמש וחציעותק
🕡פני שעון עם השעה שש וחציעותק
🕢פני שעון עם השעה שבע וחציעותק
🕣פני שעון עם השעה שמונה וחציעותק
🕤פני שעון עם השעה תשע וחציעותק
🕥פני שעון עם השעה עשר וחציעותק
🕦פני שעון עם השעה אחת עשרה וחציעותק
🕧פני שעון עם השעה שתים עשרה וחציעותק

  • אם אתה רוצה להשתמש בתמונות אלה את הפוסט, נסה את הכלי הזה במקום. Emoji in Blog