⤴️ חץ ימינה מתעקל מעלה

העתק / הדבק

לחץ על הסמל כדי להעתיק ללוח ▼

מַשְׁמָעוּת

Appleחץ ימינה מתעקל מעלה
Googleחץ פונה ימינה ולאחר מכן מתעקל כלפי מעלה
Twitterחץ המצביע ימינה ואז מתעקל למעלה
Unicodeחץ ימינה מתעקל מעלה
מילים נרדפותחץ, למעלה ומתעקל
קטגוריהסמלים | חֵץ
תגיתאמוג'י חץ

תמונות

חץ ימינה מתעקל מעלה אמוג׳י
emoji unicode מַשְׁמָעוּת
⤴️ 2934 FE0F חץ ימינה מתעקל מעלה
2934 (*)
* אמוג'י לא סטנדרטי