↩️ חץ ימינה מתעקל שמאלה

העתק / הדבק

לחץ על הסמל כדי להעתיק ללוח ▼

מַשְׁמָעוּת

Appleחץ ימינה מתעקל שמאלה
Googleחץ שמאלה עם קרס
Twitterחץ שמאלה עם פרסה
Unicodeחץ ימינה מתעקל שמאלה
מילים נרדפותחץ, מתעקל, פרסה ושמאלה
קטגוריהסמלים | חֵץ
תגיתאמוג'י חץ

תמונות

חץ ימינה מתעקל שמאלה אמוג׳י
emoji unicode מַשְׁמָעוּת
↩️ 21A9 FE0F חץ ימינה מתעקל שמאלה
21A9 (*)
* אמוג'י לא סטנדרטי