⤵️ חץ ימינה מתעקל מטה

העתק / הדבק

לחץ על הסמל כדי להעתיק ללוח ▼

מַשְׁמָעוּת

Appleחץ ימינה מתעקל מטה
Googleחץ פונה ימינה ולאחר מכן מתעקל מטה
Twitterחץ המצביע ימינה ואז מתעקל למטה
Unicodeחץ ימינה מתעקל מטה
מילים נרדפותחץ, למטה ומתעקל
קטגוריהסמלים | חֵץ
תגיתאמוג'י חץ

תמונות

חץ ימינה מתעקל מטה אמוג׳י
emoji unicode מַשְׁמָעוּת
⤵️ 2935 FE0F חץ ימינה מתעקל מטה
2935 (*)
* אמוג'י לא סטנדרטי