↕️ חץ מעלה ומטה

העתק / הדבק

לחץ על הסמל כדי להעתיק ללוח ▼

מַשְׁמָעוּת

Appleחץ למעלה-למטה
Googleחץ למעלה ולמטה
Twitterחץ מעלה מטה
Unicodeחץ מעלה ומטה
מילים נרדפותחץ, למטה ולמעלה
קטגוריהסמלים | חֵץ
תגיתאמוג'י חץ

תמונות

חץ מעלה ומטה אמוג׳י
emoji unicode מַשְׁמָעוּת
↕️ 2195 FE0F חץ מעלה ומטה
2195 (*)
* אמוג'י לא סטנדרטי