✳️ כוכבית עם שמונה פינות

העתק / הדבק

לחץ על הסמל כדי להעתיק ללוח ▼

מַשְׁמָעוּת

Appleכוכבית בעלת שמונה קודקודים
Googleכוכבית עם שמונה חישורים
Twitterכוכבית עם שמונה קצוות
Unicodeכוכבית עם שמונה פינות
מילים נרדפותאסטריסק וכוכבית
קטגוריהסמלים | סמל אחר
תגיתנקודת כדור | אימוג'י ירוק

תמונות

כוכבית עם שמונה פינות אמוג׳י
emoji unicode מַשְׁמָעוּת
✳️ 2733 FE0F כוכבית עם שמונה פינות
2733 (*)
* אמוג'י לא סטנדרטי