©️ זכויות יוצרים

העתק / הדבק

לחץ על הסמל כדי להעתיק ללוח ▼

מַשְׁמָעוּת

Appleסימן זכויות יוצרים
Googleסימן זכויות יוצרים
Twitterסימן זכויות יוצרים
Unicodeזכויות יוצרים
מילים נרדפותזכויות יוצרים
קטגוריהסמלים | סמל אחר

תמונות

זכויות יוצרים אמוג׳י
emoji unicode מַשְׁמָעוּת
©️ A9 FE0F זכויות יוצרים
© A9 (*)
* אמוג'י לא סטנדרטי