⬜ ריבוע גדול לבן

העתק / הדבק

לחץ על הסמל כדי להעתיק ללוח ▼