המרת טקסט לדיבור של


לעשות קצת קול כמו סירי או בוט.

עולם זמן


מה השעה? האם אתה רוצה להתאים את הזמן לאזור הזמן המקומי שלך? אתה יכול להתאים את הזמן על ידי כלי זה מבלי להתקין כל תוכנה.

חברים טובים שהוגדרו על ידי פייסבוק


כלי זה היה בהשראה ממאמר זה המתאר חברים טובים מוגדרים כוח facebook באמצעות כמה אלגוריתם.

בדוק גודל ממשי


להראות לך את התמונה בגודל האמיתית.