בדיקת תחביר קוד PHP

לבדוק את תחביר PHP שלך באינטרנט. זה יכול לבדוק את שני PHP4 וPHP5 לטעויות.

גרסה: