לחץ על הסמל כדי להעתיק ללוח ▼
½¼¾

אתה יכול גם לשלב את סמלי השבר בעצמך.

※ כל הסמלים הם תו unicode, לא תמונה ולא תווים משולבים. אבל אתה יכול גם לשלב אותם בעצמך. ※
סמלי שבר
סמל טקסט משמעות העתק / הדבק
½ שבר נפוץ מחצית
שבר נפוץ שליש
שבר נפוץ שני שליש
¼ שבר נפוץ רבע
¾ שבר נפוץ שלושת רבעים
שבר נפוץ חמישית
שבר נפוץ שני חמישיות
שבר נפוץ שלוש חמישיות
שבר נפוץ ארבע חמישיות
שבר משותף שישית
שבר נפוץ חמש שישיות
שבר נפוץ שביעי אחד
שבר נפוץ שמיני
שבר נפוץ שלוש שמיניות
שבר נפוץ חמש שמיניות
שבר נפוץ שבע שמיניות
שבר נפוץ תשיעי
שבר נפוץ עשירית
שבר נפוץ אפס שלישים
מספר שבר אחד