אותיות יווניות

∞ סמלים מתמטיים | α β ∑ אותיות יווניות | ⁽¹²³⁾ סמלי תצלום / על | ½ ⅓ ¼ סמלי שבר
לחץ על הסמל כדי להעתיק ללוח ▼
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩαβγδεζηθικλμνξοπρςστυφχψω
הגייה:Αα - Alpha / Ββ - Beta / Γγ - Gamma / Δδ - Delta / Εε - Epsilon / Ζζ - Zeta / Ηη - Eta / Θθ - Theta / Ιι - Iota / Κκ - Kappa / Λλ - Lambda / Μμ - Mu / Νν - Nu / Ξξ - Xi / Οο - Omicron / Ππ - Pi / Ρρ - Rho / Σσς - Sigma / Ττ - Tau / Υυ - Upsilon / Φφ - Phi / Χχ - Chi / Ψψ - Psi / Ωω - Omeg.
※ כל הסמלים הם תו unicode, לא תמונה ולא תווים משולבים. אבל אתה יכול גם לשלב אותם בעצמך. ※
סמל טקסט משמעות העתק / הדבק
Σ אות יוונית סיגמה
α אות יוונית אלפא
β אות יוונית BETA
γ אות יוונית GAMMA
δ אות יוונית דלתא
ε אות יוונית אפסילון
ζ אות יוונית ZETA
η אות יוונית ETA
θ אות יוונית THETA
ι אות יוונית IOTA
κ אות יוונית קאפה
λ אות יוונית למבדה
μ אות יוונית μ
ν אות יוונית נו
ξ אות יוונית XI
ο אות יוונית אומיקרון
π אות יוונית PI
ρ אות יוונית RHO
σ אות יוונית סיגמא
τ אות יוונית TAU
υ אות יוונית UPSILON
φ אות יוונית Φ
χ אות יוונית CHI
ψ אות יוונית PSI
ω אות יוונית אומגה