תת-קבוצה של

העתק / הדבק

לחץ כדי להעתיק ▼
HTML משמעות
⊂
⊂
U+2282
תת-קבוצה של
הסמל תת-קבוצה של, המיוצג כ⊂, משמש בתור סימון בתורי הקבוצות כאשר קבוצה אחת היא תת-קבוצה של קבוצה אחרת אך לא שווה לה.
⊆
⊆
U+2286
תת-קבוצה של או שווה
הסמל תת-קבוצה של או שווה, המיוצג כ⊆, מציין שקבוצה אחת היא או תת-קבוצה של קבוצה אחרת או שווה לה.

מהו הסמל "תת-קבוצה של"?

הסמל תת-קבוצה של, המיוצג כ⊂, מציין שקבוצה אחת מוכלת בקבוצה אחרת אך אינה זהה לה. לדוגמה, אם יש לנו את הקבוצות A = {1, 2, 3} ו-B = {1, 2, 3, 4, 5}, ניתן לבטא זאת כ-A ⊂ B, המציין ש-A היא תת-קבוצה של B.

מהו הסמל "תת-קבוצה של או שווה"?

הסמל תת-קבוצה של או שווה, המיוצג כ⊆, מציין שקבוצה אחת מוכלת בקבוצה אחרת או שווה לה. עבור אותן קבוצות A ו-B, A ⊆ B הוא נכון גם כיוון ש-A היא תת-קבוצה של B. אולם, אם A = {1, 2, 3} ו-B = {1, 2, 3}, A ⊆ B יהיה הציון המתאים מכיוון ששתי הקבוצות שוות.

איך להבחין בין סמלי התת-קבוצה

חשוב להבין את ההבדל בין שני הסמלים כדי למנוע סבלנות. זכור כי ⊂ משמעותו תת-קבוצה מחמירה (אינה שווה), בעוד ⊆ משמעותו תת-קבוצה או שווה. הסמל האחרון מאפשר את האפשרות ששתי הקבוצות שמולחמות עשויות להיות זהות.

יישומים ושימושים ייחודיים של סמלי התת-קבוצה

סמלי התת-קבוצה (⊂ ו⊆) הם יסודיים בהקשרים מתמטיים וחישוביים שונים:

  • תורת הקבוצות: משמשים לביטוי יחסים בין קבוצות.
  • מתמטיקה: מופיעים בתחומים שונים לתיאור יחסים בין קבוצות.
  • מדעי המחשב: חיוניים באלגוריתמים ומבני נתונים לתיאור יחסים ופעולות על קבוצות.

כיצד להקליד את סמלי התת-קבוצה

  • Windows: עבור ⊂, השתמש במקש Alt+8834; עבור ⊆, השתמש במקש Alt+8838.
  • Mac: ניתן לגשת לשני הסמלים באמצעות Character Viewer.
  • Linux: עבור ⊂, השתמש במקש Ctrl+Shift+u ואז 2282; עבור ⊆, עקוב אחריו עם 2286.
  • HTML: עבור ⊂, השתמש ב־⊂ או ⊂; עבור ⊆, השתמש ב־⊆ או ⊆.
  • LaTeX: עבור ⊂, הקלד \subset; עבור ⊆, הקלד \subseteq.

תמונות של סמלים

תת-קבוצה שלתת-קבוצה של או שווה