מערך עליון

העתק / הדבק

לחץ כדי להעתיק ▼
HTML משמעות
⊃
⊃
U+2283
מערך עליון
הסמל "מערך עליון", המסומן כ⊃, משמש בתורי הקבוצות לציון שהקבוצה הראשונה היא מערך עליון מהקבוצה השנייה אך לא שווה לה.
⊇
⊇
U+2287
מערך עליון או שווה
הסמל "מערך עליון או שווה", המסומן כ⊇, מציין שהקבוצה הראשונה היא או מערך עליון של הקבוצה השנייה או שווה לה.

מהו הסמל "מערך עליון"?

הסמל "מערך עליון", המיוצג כ⊃, מציין שקבוצה אחת מכילה קבוצה אחרת, אך אינה זהה לה. לדוגמה, אם יש לנו את הקבוצות A = {1, 2, 3} ו-B = {1, 2, 3, 4, 5}, אפשר להביע זאת כ-B ⊃ A, כלומר B היא מערך עליון של A.

מהו הסמל "מערך עליון או שווה"?

הסמל "מערך עליון או שווה", המיוצג כ⊇, מציין שקבוצה אחת מכילה קבוצה אחרת או שהן שוות. לשתי הקבוצות A ו-B מהדוגמה הקודמת, B ⊇ A תהיה נכונה גם היא מכיוון ש-B היא מערך עליון של A. אם כי, אם A = {1, 2, 3} ו-B = {1, 2, 3}, B ⊇ A תהיה הכתיבה המתאימה מכיוון ששתי הקבוצות שוות.

איך להבחין בין הסמלים של מערך עליון

חשוב להבחין בין שני הסמלים כדי למנוע בלבול. יש לזכור ש⊃ מציין מערך עליון מחמיר (לא שווה), תוך כדי ש⊇ מציין מערך עליון או שווה. הסמל השני מאפשר את האפשרות ששתי הקבוצות שנמצאות בהשוואה יכולות להיות זהות.

טעויות נפוצות בהקשר לסמלים של מערך עליון

נפוץ להפוך את הסמלים של מערך עליון ומערך תת-עליון, במיוחד עקב הדמיון הוויזואלי שלהם. תמיד יש לזכור שכיוון הסמל מצביע למערך "הקטן" יותר: ⊃ מציין את המערך הגדול שמקיף את המערך הקטן יותר, בעוד ⊂ מציין את המערך הקטן שמתואם על ידי המערך הגדול יותר.

הקלדת הסמלים של מערך עליון

  • Windows: עבור ⊃, השתמש במקש Alt+8835; עבור ⊇, השתמש במקש Alt+8839.
  • Mac: ניתן לגשת לשני הסמלים באמצעות תצוגת התווים.
  • Linux: עבור ⊃, השתמש במקש Ctrl+Shift+u ואז 2283; עבור ⊇, המשך עם 2287.
  • HTML: עבור ⊃, השתמש ב־⊃ או ⊃; עבור ⊇, השתמש ב־⊇ או ⊇.
  • LaTeX: עבור ⊃, הקלד \supset; עבור ⊇, הקלד \supseteq.

תמונות של סמלים

מערך עליוןמערך עליון או שווה