גודל אמיתי של 2x6 עֵץ

  • גובה:1.5אינץ (38.1mm)
  • רוחב:5.5אינץ (139.7mm)
{as_size} / {as_monitor} להטביע iframe
תמונה בגודל אמיתית של  2x6 עֵץ .